Країна

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТАМИ ТА МОБІЛЬНИМИ ДОДАТКАМИ IDS BORJOMI

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила містять інформацію про правила, які застосовуються при використанні Веб-сайтів і Мобільних додатків, що поширюються компаніями групи IDS Borjomi, в тому числі, про правила обробки Персональних даних Користувачів. Дані Правила діють комплексно з Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Правил. Перелік веб-сайтів та Мобільних додатків IDS Borjomi доступний за посиланням: https://www.ids-borjomi.com/list-of-websites-and-mobile-apps/.

Правила не врегульовують відносин між IDS Borjomi і Користувачами, які стосуються умов та порядку поставки товарів та/або надання Послуг IDS Borjomi (інформація надається на веб-сайтах та у Мобільних додатках IDS Borjomi) та порядку проведення IDS Borjomi акцій та інших маркетингових заходів (інформація надається безпосередньо при розміщенні інформації про захід). 

Правила є обов’язковими до виконання IDS Borjomi та Користувачами. IDS Borjomi залишає за собою право в будь-який час частково або повністю вносити зміни до Правил. Правила, їх нова редакція та відповідні зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Веб-сайтах/в Мобільних додатках IDS Borjomi.

Отримуючи доступ до Веб-сайтів/Мобільних додатків, Користувачі погоджуються виконувати Правила, що є чинними станом на момент отримання такого доступу. Якщо Користувачі відмовляються від виконання будь-якого із положень Правил, IDS Borjomi звертається до Користувачів із проханням надалі не використовувати Веб-сайти/Мобільні додатки. 

Права на Веб-сайти/Мобільні додатки й усі відповідні Матеріали належать IDS Borjomi. 

На Веб-сайтах/у Мобільних додатках відсутня функція, яка дозволяє Користувачам залишати відгуки та коментарі, доступні для перегляду іншим Користувачам. Користувачі можуть використовувати функції зворотнього зв’язку для комунікації із IDS Borjomi. 

Доступ до використання Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також Послуг, які надаються через Веб-сайти/Мобільний додатки, можливий винятково для осіб віком від 16 років.

II. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

IDS Borjomi – усі компанії, які входять до групи IDS Borjomi International.

Веб-сайти – веб-сайти, які поширюють компанії IDS Borjomi (https://www.ids-borjomi.com/list-of-websites-and-mobile-apps/).

Мобільні додатки – мобільні додатки, розробником і правовласником яких є IDS Borjomi (https://www.ids-borjomi.com/list-of-websites-and-mobile-apps/), доступні до завантаження для систем Android та IOS і використовуються для:

 • замовлення Користувачами продукції IDS Borjomi та управління усіма пов’язаними із цим аспектами; 
 • подальшого надання IDS Borjomi Послуг, зокрема послуг з поставки Користувачам продукції IDS Borjomi та/або встановлення необхідного обладнання;
 • надання інформаційної підтримки Користувачам; 
 • з іншою метою, яка вказана безпосередньо в Мобільних додатках.  

Послуга(и) – будь-яка послуга та всі пов’язані з нею функції, які надаються IDS Borjomi на користь Користувачів безкоштовно або на оплатній основі і пропонуються до замовлення на Веб-сайтах/у Мобільних додатках. 

Користувач – будь-яка фізична, яка отримує доступ, переглядає або відвідує Веб-сайти/користується Мобільними додатками із замовленням Послуг чи без.

Використання Веб-сайтів/Мобільних додатків – будь-яке ознайомлення, завантаження чи використання будь-якими іншими способами Матеріалів Веб-сайта/Мобільних додатків, користування Послугами, які пропонуються та надаються IDS Borjomi Користувачам.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей, зібраних за допомогою Веб-сайтів/Мобільних додатків, про фізичну особу – Користувача, які прямо чи опосередковано можуть ідентифікувати такого Користувача.

Правила – ці Правила користування Веб-сайтами та Мобільними додатками IDS Borjomi, які регулюють використання Користувачами Веб-сайтів/Мобільних додатків.

Матеріали – всі статичні та динамічні елементи, які розміщені на Веб-сайтах/у Мобільних додатках, зокрема: вся інформація та тексти, зображення, аудіо- та відеофайли, бази даних, торговельні марки та логотипи, технічні та графічні рішення Веб-сайтів/Мобільних додатків. 

Файли “cookies” – прості текстові файли, які надсилаються із Веб-сайтів на електронні пристрої Користувачів і зберігаються веб-браузерами. Такі файли не ідентифікують Користувачів, але фіксують інформацію про їх дії при використанні Веб-сайтів/Мобільних додатків. Така інформація збирається з метою покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків та налагодження відповідних параметрів: відслідковування вподобань Користувачів, автозаповнення форм, поширення інформації у соціальних мережах, адаптація послуг до встановлених вподобань Користувачів, збирання загальної статистичної інформації про користування Веб-сайтами/Мобільними додатками.

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-САЙТІВ/МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Користувачі мають право використовувати Веб-сайти/Мобільні додатки винятково з метою:

 • ознайомлення із представленими Матеріалами щодо товарів та Послуг IDS Borjomi;
 • замовлення Послуг IDS Borjomi;
 • управління окремими аспектами надання IDS Borjomi таких Послуг; 
 • звернення до IDS Borjomi із запитами, коментарями, скаргами та пропозиціями, які можуть бути направлені у повідомленнях через форму зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках, а також подальшого отримання відповіді від IDS Borjomi;
 • з іншою метою, що зазначена безпосередньо у Веб-сайтах та Мобільних додатках. 

Будь-яке використання Веб-сайтів/Мобільних додатків із будь-якою іншою метою вважається незаконним.

Користувачі зобов’язані: 

 • при використанні  Веб-сайтів/Мобільних додатків керуватися положеннями Правил та чинними положеннями законодавства, яке застосовується;
 • використовувати Веб-сайти/Мобільні додатки винятково з вищевказаною метою;
 • без дозволу IDS Borjomi жодним чином не використовувати Матеріали, які розміщені на Веб-сайті/у Мобільних додатках з комерційною або некомерційною метою, не здійснювати декомпіляції Веб-сайтів/Мобільних додатків, не вдаватися до дій із реверс-інжинірингу, не здійснювати розбору або спроб втручання у вихідний код Веб-сайтів/Мобільних додатків;
 • не використовувати Веб-сайти/Мобільні додатки з метою направлення будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію IDS Borjomi або третіх осіб, а також небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”);

не використовувати програмне забезпечення для втручання або здійснення спроб втручання в роботу Веб-сайтів/Мобільних додатків.

IV. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Користувачі можуть зв’язатися із IDS Borjomi: 

 • направивши повідомлення (запит чи скаргу) через форму зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках;
 • зателефонувавши за номерами телефонів гарячої лінії, які розміщені на Веб-сайтах/у Мобільних додатках. 

Для звернення до IDS Borjomi та отримання зворотнього зв’язку Користувачі повідомляють IDS Borjomi Персональні дані в наступному обсязі: прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса; номер телефону; місто та країна проживання. Детальна інформація щодо збору та обробки Персональних даних, а також умов передачі таких Персональних даних третім особам надана у відповідному розділі Правил.

Користувачі зобов’язуються не направляти через форми зворотнього зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках:

 • будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію IDS Borjomi або третіх осіб;
 • небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”). 

У випадку направлення Користувачами повідомлень вищевказаного характеру, IDS Borjomi має право не надавати відповідь на такі повідомлення, а також позбавити Користувачів, які надіслали такі повідомлення, в подальшому використовувати функцію зворотнього зв’язку. 

Комунікація між Користувачами та IDS Borjomi відбувається з використанням засобів технічного фіксації. Телефонні розмови при зверненні Користувачів на телефонну гарячу лінію, а також повідомлення, обмін якими відбувається між Користувачами та IDS Borjomi, зберігаються IDS Borjomi для контролю якості обслуговування, а також подальшого внесення змін до вже замовлених товарів та Послуг IDS Borjomi. Будь-які повідомлення, інформація та матеріали, направлені Користувачами через форми зворотнього зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках, є власністю Користувачів. 

Форми зворотного зв’язку 

На Веб-сайтах/у Мобільних додатках розміщені форми зворотнього зв’язку, через які Користувачі можуть здійснювати комунікацію із IDS Borjomi.

Користувачі мають право на отримання повної та вичерпної інформації у відповідь на повідомлення, які було направлене через форми зворотнього зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках, у розумні строки, але не більше, ніж через 30 днів з моменту направлення повідомлення. 

Гаряча лінія 

На Веб-сайтах/у Мобільних додатках розміщені телефонні номери безкоштовних гарячих ліній, через які Користувачі також можуть здійснювати комунікацію із IDS Borjomi.

Користувачі мають право на отримання повної та вичерпної інформації у відповідь на звернення у розумні строки, але не пізніше, ніж через 30 днів з моменту звернення до IDS Borjomi через гарячу лінію.

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД IDS BORJOMI ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РОЗСИЛКИ

Повідомлення від IDS Borjomi

IDS Borjomi може направляти Користувачам повідомлення: 

 • у відповідь на повідомлення (запити та скарги), направлені через форму зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Borjomi;
 • в процесі замовлення товарів та Послуг IDS Borjomi, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Borjomi.

IDS Borjomi здійснює надсилання повідомлень у вигляді SMS-повідомлень, електронних листів, повідомлень у мессенджерах та повідомлень у Мобільних додатках. 

Користувачі можуть керувати процедурою направлення повідомлень через відповідні налаштування на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Borjomi (в залежності від функціоналу та внутрішніх налаштувань Веб-сайту/Мобільного додатку).

IDS Borjomi також здійснює інформаційні розсилки Користувачам Веб-сайтів/Мобільних додатків, які містять інформацію щодо товарів та Послуг IDS Borjomi, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та Послуг.

Інформаційні розсилки

Інформаційні розсилки здійснюються винятково на основі бази Персональних даних, які Користувачі попередньо надали IDS Borjomi на основі добровільної інформованої згоди: 

 • при оформленні підписки на інформаційні розсилки через Веб-сайти/Мобільні додатки;
 • при замовлення товарів та Послуг IDS Borjomi через Веб-сайти/Мобільні додатки
 • при заповненні інформації у формах зворотнього зв’язку на Веб-сайтах/Мобільних додатках

IDS Borjomi здійснює інформаційну розсилку у вигляді SMS-повідомлень, електронних листів, повідомлень у мессенджерах та повідомлень у Мобільних додатках. 

Зміст інформаційних розсилок формується IDS Borjomi відповідно до уподобань Користувачів  та на основі даних їх профілів.

Користувачі можуть в будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних розсилок IDS Borjomi, скориставшись посиланням на відповідну функцію у кожному надісланому повідомленні. В разі якщо з технічних причин такого посилання в повідомленні немає, то Користувач може відмовитися від інформаційної розсилки шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти  privacy_ids@ids-borjomi.com.ua

VI. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Права інтелектуальної власності на Матеріали Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також на Веб-сайти та Мобільні додатки в цілому в повному обсязі належать IDS Borjomi (або право на використання таких Матеріалів було попередньо належним чином надано IDS Borjomi третіми особами).

IDS Borjomi забороняє Користувачам комерційне або некомерційне використання Матеріалів повністю або частково будь-яким способом (в тому числі: відтворення, представлення, адаптацію, модифікацію, оприлюднення, передачу, спотворення, інтеграцію в інший веб-сайт тощо). У разі необхідності використання Матеріалів Користувачі можуть звернутися до IDS Borjomi із відповідним запитом, надіславши його через форми зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках. 

У разі, якщо Користувачами буде помічено будь-яке порушення прав інтелектуальної власності IDS Borjomi на Матеріали будь-якими третіми особами, Користувачі зобов’язані повідомити про це IDS Borjomi, направивши відповідне повідомлення через форми зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках.

У разі порушення прав інтелектуальної власності на Матеріали Веб-сайтів/Мобільних додатків Користувачами або будь-якими третіми особами IDS Borjomi має право вжити всіх доступних заходів із захисту порушених прав, в тому числі звернутися за захистом прав в судовому порядку.

VII. ОПЛАТА ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ IDS BORJOMI, ЗАМОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТИ/МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ IDS BORJOMI

Оплату товарів та Послуг IDS Borjomi, замовлення та управління замовленнями яких  здійснюється через Веб-сайти/Мобільні додатки IDS Borjomi, Користувачі можуть здійснити із використанням банківських платіжних карток.

Проведення платежів за банківськими платіжними картками здійснюється IDS Borjomi в суворій відповідності до вимог платіжних систем Visa International та MasterCard Worldwide. Платіжний сервер відповідає вимогам стандарту PCI DSS. Конфіденційність інформації забезпечується банком-еквайром. 

У випадку, якщо система безпеки (Anti-Fraud) занесла транзакцію по банківській платіжній картці в групу ризикових операцій, спеціалізований провайдер платіжних послуг зв’язується з Користувачами для проведення додаткової перевірки та успішного завершення операції з оплати товарів та Послуг IDS Borjomi.

З метою здійснення оплати за товари та Послуги IDS Borjomi здійснює збір та обробку відповідних Персональних даних Користувачів, а саме: 

 • прізвище, ім’я, по батькові; 
 • електронна адреса; 
 • номер мобільного телефону; 
 • місто та країна проживання.

Персональні дані щодо банківських платіжних карток (ім’я власника, номер, термін дії та CVV код) збираються та оброблюються спеціалізованими провайдерами платіжних послуг на користь IDS Borjomi. Детальна інформація щодо збору та обробки Персональних даних, а також умов передачі таких Персональних даних третім особам надана у відповідному розділі Правил.

Дані (в тому числі і Персональні дані) Користувачів, які провайдери платіжних послуг збирають та обробляють на користь IDS Borjomi з метою проведення платежів, не можуть бути використані на шкоду власнику банківських платіжних карток. Процедура верифікації використовується для захисту власника картки від шахрайських операцій. Користувачі самостійно приймають рішення щодо того, чи вислати запитувані дані на підтвердження використання банківської платіжної картки для оплати товарів та Послуг IDS Borjomi або відмовитися від відповідної транзакції.

З приводу будь-яких питань, які виникають щодо оплати товарів та послуг IDS Borjomi, замовлення та управління замовленнями яких здійснюється через Веб-сайти/Мобільні додатки IDS Borjomi, Користувачі можуть звертатися до служби підтримки IDS Borjomi за електронною адресою service@ids-borjomi.com. З приводу питань, які стосуються збору та обробки  Персональних даних Користувачі можуть звертатися до представника IDS Borjomi з питань захисту даних за електронною адресою privacy_ids@ids-borjomi.com.ua.

VIII. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

З метою забезпечення належного доступу та використання Користувачами Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також отримання Користувачами товарів та Послуг, IDS Borjomi здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів. 

Компанії групи IDS Borjomi виступають в якості володільців та розпорядників Персональних даних Користувачів в залежності від того, за яких обставин було зібрано такі дані. Для отримання інформації щодо того, яка саме компанія із групи IDS Borjomi виступає в якості володільця та розпорядника Персональних даних, Користувачі можуть направити запит представнику IDS Borjomi з питань захисту даних на електронну адресу privacy_ids@ids-borjomi.com.ua (відповідь надається винятково відносно особи, яка направила такий запит). 

IDS Borjomi не збирає і не здійснює обробку Персональних даних, наданих особами віком до 16 років.

IDS Borjomi не продає та не передає у платне користування Персональні дані третім особам.

IDS Borjomi не збирає і не здійснює обробку таких категорій Персональних даних як дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних Користувачів («чутливі персональні дані»).

IDS Borjomi зобов’язується забезпечити вжиття усіх доступних заходів захисту Персональних даних Користувачів із врахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних (в тому числі положень GDPR, CCPA, у випадках, в яких це підлягає застосуванню) та особливості сфери діяльності IDS Borjomi. 

Контакти 

З приводу будь-яких питань, які стосуються Персональних даних, Користувачі можуть направити запит чи скаргу представнику IDS Borjomi з питань захисту даних на електронну адресу privacy_ids@ids-borjomi.com.ua.

Категорії Персональних даних, мета та правові підстави їх збору та обробки 

В залежності від того, яким чином Користувачі використовують Веб-сайти/Мобільні додатки, а також від того, використання яких Послуг запитується, обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних IDS Borjomi можуть змінюватися. 

IDS Borjomi здійснює збір та обробку наступних категорій Персональних даних Користувачів: 

 • прізвища, імена, по батькові Користувачів; електронні адреси Користувачів; номера мобільних телефонів Користувачів; місто та країна проживання Користувачів; 
 • звук голосу Користувачів;
 • дані входу Користувачів на Веб-сайти/у Мобільні додатки IDS Borjomi (логіни, паролі);
 • файли “cookies”, технічні дані для Веб-сайтів/Мобільних додатків;
 • інші Персональні дані, які можуть добровільно та за власною ініціативою надаватися Користувачами та які не можуть бути видалені IDS Borjomi без знищення іншої інформації та/або персональних даних, що мають зберігатися Компанією відповідно до вимог законодавства та задля захисту своїх прав та законних інтересів

По відношенню до персональних даних щодо банківських платіжних карток (ім’я власника, номер, термін дії та CVV код) IDS Borjomi виступає винятково як володілець персональних даних, визначаючи мету та способи обробки персональних даних. З метою обробки таких категорій персональних даних IDS Borjomi залучає спеціалізованих провайдерів платіжних послуг, які виступають у ролі володільців та розпорядників персональних даних, які мають винятковий доступ до обробки таких персональних даних.

IDS Borjomi також збирає анонімізовані дані, які не є персональними даними (IDS Borjomi не може самостійно здійснити ідентифікацію Користувачів). Збір та обробка анонімізованих даних відбувається у консолідованому вигляді і використовується для проведення маркетингових досліджень та аналітики. 

IDS Borjomi здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайтів/Мобільних додатків на таких правових підставах:

 • згода на збір та обробку персональних даних; 
 • виконання договірних зобов’язань IDS Borjomi;
 • виконання вимог законодавства, які поширюються на IDS Borjomi;
 • законний інтерес IDS Borjomi.

IDS Borjomi здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайтів/Мобільних додатків відповідно до такої мети:

 • створення облікового запису на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Borjomi;
 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Borjomi;
 • замовлення товарів та Послуг IDS Borjomi, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Borjomi;
 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Borjomi;
 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Borjomi;
 • забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності IDS Borjomi;
 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та Послуг IDS Borjomi;
 • використання форм зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Borjomi;
 • забезпечення обміну інформацією із Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Borjomi за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;
 • проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарів та Послуг IDS Borjomi;
 • покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Borjomi;
 • надання інформації щодо товарів та Послуг IDS Borjomi (інформаційні розсилки, інформація про акції та інші заходи маркетингового характеру);
 • захист від можливих претензій Користувачів протягом терміну позовної давності, встановленому законодавством для такого виду претензій

Веб-сайти та мобільні додатки з елементами замовлення товарів/послуг IDS Borjomi

Категорії персональних даних

Мета

Правові підстави

прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса; номер мобільного телефону; місто та країна проживання

 • створення облікового запису на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Borjomi;

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Borjomi;

 • замовлення товарів та/або Послуг IDS Borjomi, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Borjomi;

 • надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Borjomi;

 • забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності IDS Borjomi;

 • використання форми зворотного зв’язку;

згода на збір та обробку персональних даних, виконання договірних зобов’язань, зобов’язання за законом

дані входу

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Borjomi;

згода на збір та обробку персональних даних, виконання договірних зобов’язань

файли “cookies”, технічні дані

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари/Послуги IDS Borjomi;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Borjomi;

 • покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків;

згода на збір та обробку персональних даних

Веб-сайти та мобільні додатки інформаційного та рекламного характеру

прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса; номер мобільного телефону; місто та країна проживання

 • використання форми зворотного зв’язку;

 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та Послуг IDS Borjomi;

 • використання форми зворотного зв’язку;

 • надання інформації про товари та Послуги IDS Borjomi (маркетингові розсилки, інформація про акції та інші маркетингові заходи).

згода на збір та обробку персональних даних

файли “cookies”, технічні дані

 • забезпечення обміну інформацією із Веб-сайтів/Мобільних додатків за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Borjomi;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Borjomi; покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків;

згода на збір та обробку персональних даних

IDS Borjomi здійснює також обробку такої категорії Персональних даних як звук голосу Користувачів під час комунікації представників IDS Borjomi з такими Користувачами засобами телефонного зв’язку. Метою такої обробки є зберігання розмови з Користувачем задля подальшого фіксування досягнутих домовленостей під час телефонної розмови, а також для покращення рівня сервісу IDS Borjomi та захисту інтересів IDS Borjomi під час можливих претензій Користувачів з приводу якості та предмету наданих послуг як мінімум протягом строку позовної давності, під час якого Користувач може звернутися з такою претензією відповідно до чинного законодавства України. 

Надання Користувачами Персональних даних необхідне для повноцінного користування Веб-сайтами/Мобільними додатками, а також для отримання товарів та Послуг IDS Borjomi. Користувач несе відповідальність за актуальність наданих ним Персональних даних та має надсилати IDS Borjomi відповідне повідомлення про зміну своїх Персональних даних. В разі якщо Користувач не надіслав повідомлення про зміну своїх Персональних даних, внаслідок чого  не отримав будь-яке повідомлення/послугу тощо, оскільки вони були направлені відповідно до Персональних даних, що були надані Користувачем раніше, Компанія не несе будь-якої відповідальності за такі дії, а повідомлення/послуга вважається такою, що була надана належним чином. 

На Веб-сайтах/ у Мобільних додатках доступна функція здійснення входу через соціальні мережі, управління якими здійснюється третіми особами (в залежності від функціоналу та внутрішніх налаштувань Веб-сайту/Мобільного додатку). Здійснюючи такий вхід, Користувачі тим самим погоджуються на надання IDS Borjomi спільного доступу до Персональних даних в обсязі, який обумовлений налаштуваннями щодо доступу до Персональних даних у відповідній соціальній мережі.

IDS Borjomi здійснює обробку кожної із категорій Персональних даних, протягом періоду, необхідного для виконання кожної із вищевказаної мети, після чого такі Персональні дані підлягають видаленню. У будь-якому випадку IDS Borjomi має право зберігати Персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання зобов’язань перед Користувачами щодо надання товарів та Послуг IDS Borjomi, а також для здійснення прав та виконання зобов’язань, передбачених чинним законодавством.  

Права Користувачів щодо Персональних даних 

 • право на доступ до Персональних даних;
 • право на внесення змін до Персональних даних;
 • право на отримання інформації щодо способів обробки Персональних даних;
 • право на інформування про порушення цілісності Персональних даних;
 • право вимагати передачу своїх Персональних даних третім особам в запитуваному Користувачами обсязі;
 • право на відкликання згоди на збір та обробку Персональних даних, в тому числі право на часткове відкликання згоди на збір та обробку Персональних даних з однієї з перелічених Компанією метою збору;
 • право вимагати призупинення обробки Персональних даних;
 • право вимагати видалення Персональних даних.

Користувачі можуть направити запит або скаргу щодо Персональних даних представнику IDS Borjomi з питань захисту даних: на електронну адресу privacy_ids@ids-borjomi.com.ua. Користувачі також мають право звернутися до компетентних органів державної влади у сфері захисту персональних даних. 

Передача Персональних даних третім особам

IDS Borjomi здійснює передачу Персональних даних третім особам (в тому числі, і транскордонну передачу Персональних даних) винятково в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання мети збору та обробки Персональних даних, відносно яких такий збір та обробка були попередньо здійснені безпосередньо IDS Borjomi. 

IDS Borjomi здійснює таку передачу Персональних даних винятково у випадку необхідності, в мінімально потрібному для цього обсязі, на мінімальний потрібний для цього строк. 

Для належного надання Послуг IDS Borjomi, доступу до відповідних  Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також покращення надання таких Послуг та доступу IDS Borjomi може здійснювати передачу Персональних даних:

 • афілійованим компаніям IDS Borjomi; 
 • компаніям-партнерам IDS Borjomi;
 • компаніям-контрагентам IDS Borjomi;
 • третім особам, зокрема державним органам (у випадку виконання вимог законодавства);
 • третім особам у випадку проведення юридичних процедур з реорганізації IDS Borjomi.

Здійснюючи передачу Персональних даних Користувачів  на користь третіх осіб IDS Borjomi вживає всіх доступних заходів правового, організаційного та технічного характеру для гарантування належного рівня захисту Персональних даних.

IX. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ “COOKIES”

При використанні Веб-сайтів/Мобільних додатків відбувається використання файлів “cookies”, які встановлюються на електронні пристрої Користувачів. 

IDS Borjomi використовує наступні категорії файлів “cookies”: 

 • для надання Користувачам стабільного доступу до функціоналу Веб-сайтів/Мобільних додатків;
 • для покращення й полегшення використання Користувачами Веб-сайтів/Мобільних додатків;
 • для коректного відображення рекламних повідомлень IDS Borjomi в рамках Веб-сайтів/Мобільних додатків, веб-сайтів третіх осіб, соціальних мереж;
 • для надання доступу Користувачам до обміну інформацією з Веб-сайтів/Мобільних додатків через соціальні мережі;
 • для дослідження показників, пов’язаних із аудиторією Веб-сайтів/Мобільних додатків (аналіз трафіку, тенденцій користування).

IDS Borjomi запитує згоду Користувачів на використання файлів “cookies” перед початком користування Веб-сайтом/Мобільними додатками, надсилаючи відповідне електронне повідомлення (у форматі банеру). В разі якщо Користувач не згоден з використанням файлів «cookies» та не бажає заблокувати їх використання в браузері, він має негайно припинити користуватися Веб-сайтом/Мобільним додатком та залишити його. В разі якщо Користувач проігнорує електронне повідомлення (у форматі банеру), не надасть згоду та продовжить користуватися Веб-сайтом/Мобільним додатком, такі дії свідчитимуть про його згоду з використанням файлів “cookies”.

Користувачі мають наступні опції щодо файлів “cookies”:

 • дозволяти автоматичне збереження та використання файлів “cookies”;
 • бути попередженими про використання файлів “cookies”;
 • обмежувати використання файлів “cookies”;
 • блокувати використання файлів “cookies” (можливі обмеження у використанні Веб-сайту у вигляді неможливості встановлення користувачами індивідуальних налаштувань).

Використання Веб-сайтів/Мобільних додатків передбачає використання функціональних можливостей інших ресурсів, в тому числі: 

 • соціальних мереж (на Веб-сайтах/у Мобільних додатках доступна опція поширення користувачем контенту безпосередньо із Веб-сайту) (в залежності від функціоналу та внутрішніх налаштувань Веб-сайту/Мобільного додатку). Порядок використання файлів “cookies” регулюється відповідними політиками таких компаній;
 • Google Analytics для збирання загальної статистичної інформації про користування Веб-сайтом/Мобільними додатками (така інформація використовується IDS Borjomi винятково для покращення контенту та послуг із використання Веб-сайту/Мобільних додатків). Порядок функціонування Google Analytics регулюється відповідною політикою компанії Google;
 • Google AdWords для персоналізації реклами на ресурсах рекламного партнера Google (Google Search, YouTube, Gmail, GDN та інші) (інформація використовується IDS Borjomi винятково для покращення рекламного контенту та послуг із використання Веб-сайту/Мобільних додатків спільно з рекламним партнером Google). Порядок функціонування Google AdWords регулюється відповідною політикою компанії Google;
 • інших ресурсів, безпечність використання яких перевірена IDS Borjomi.

IDS Borjomi звертає увагу, що блокування використання файлів “cookies” може призвести до некоректного функціонування Веб-сайтів/Мобільних додатків. Користувачі мають право блокувати використання файлів “cookies” повністю або частково (певні типи файлів “cookies”) шляхом внесення змін до налаштувань веб-браузерів пристроїв, які вони використовують для доступу до Веб-сайтів/Мобільних додатків.

Більше інформації стосовно використання файлів “cookies” міститься на веб-сайті https://www.allaboutcookies.org/

IDS Borjomi може співпрацювати з рекламними ресурсами третіх осіб, які збирають: IP-адреси; унікальні ідентифікатори пристроїв (UDID); інформацію щодо типу браузера; інформацію щодо операційної системи; щодо часового поясу; країни.  Ці рекламні ресурси можуть використовувати зазначену інформацію, щоб надавати Користувачам рекламу, яка налаштована відповідно до їхніх уподобань, у тому числі для компаній, які не пов’язані з IDS Borjomi. 

Користувачі також можуть бачити рекламу Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Borjomi на сторонніх веб-сайтах, зокрема, в соціальних мережах. Ці оголошення адаптовані для Користувачів відповідно до їхніх уподобань за допомогою файлів «cookies». Крім того, Користувачі можуть бачити рекламу IDS Borjomi в соціальних мережах через те, що IDS Borjomi залучило такий ресурс до показу оголошень Користувачам, які відповідають демографічному профілю Користувачів IDS Borjomi. У деяких випадках це може передбачати передачу адреси електронної пошти, номеру телефону Користувачів соціальній мережі. Якщо Користувач більше не хоче бачити спеціальну, адаптовану під нього, рекламу, він можете змінити налаштування «cookies» та конфіденційності у своєму браузері та на веб-сайтах третіх осіб.

Користувачі можуть бачити рекламу IDS Borjomi на веб-сайтах IDS Borjomi та сторонніх додатках та веб-сайтах, а також на різних пристроях, які Користувачі використовують. IDS Borjomi може використовувати цей процес, щоб покращувати ефективність маркетингових зусиль для Користувача.

X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Недотримання Користувачами будь-якого положення Правил є порушенням і тягне за собою відповідальність, встановлену Правилами і правом, яке застосовується до регулювання Правил. 

Веб-сайти/Мобільні додатки містять гіперпосилання на веб-ресурси третіх осіб. IDS Borjomi не несе відповідальності за контент, розміщений на таких веб-ресурсах, а також за збір та обробку Персональних даних Користувачів, яка може здійснюватися внаслідок користування такими ресурсами. 

IDS Borjomi докладає максимальних зусиль з метою надання безпечного, безперебійного та коректного доступу Користувачів до Веб-сайтів/Мобільних додатків. При цьому IDS Borjomi не несе відповідальності за перебої в роботі Веб-сайтів/Мобільних додатків, несумісність таких Веб-сайтів/Мобільних додатків із усіма типами пристроїв Користувачів, а також неможливість отримання Користувачами доступу до Веб-сайтів/Мобільних додатків внаслідок неможливості підключення до мережі Інтернет. IDS Borjomi залишає за собою право повністю або частково обмежувати доступ Користувачів до Веб-сайтів/Мобільних додатків. 

IDS Borjomi не несе відповідальність перед Користувачами за будь-які збитки, які виникають в результаті використання Веб-сайтів/Мобільних додатків. IDS Borjomi також не несе відповідальності перед третіми особами за будь-які дії Користувачів, вчинені з використанням Веб-сайтів/Мобільних додатків.

XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила вступають в силу з моменту публікації на Веб-сайтах/у Мобільних додатках.

Врегулювання будь-яких питань, що виникають між IDS Borjomi та Користувачами щодо використання Веб-сайтів/Мобільних додатків відбувається шляхом переговорів між сторонами і звернення Користувачів до IDS Borjomi із відповідним запитом, а також  відповідно до чинного законодавства, яке підлягає застосуванню. 

З приводу будь-яких питань, які виникають щодо використання Веб-сайтів/Мобільних додатків Користувачі можуть звертатися до служби підтримки IDS Borjomi за електронною адресою service@ids-borjomi.com. З приводу питань, які стосуються збору та обробки  Персональних даних Користувачі можуть звертатися до представника IDS Borjomi з питань захисту даних за електронною адресою privacy_ids@ids-borjomi.com.ua.

IDS Borjomi залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати Правила шляхом розміщення нової редакції Правил на Веб-сайтах та в Мобільних додатках. Користувачі повідомляються про розміщення нової редакції Правил шляхом надсилання відповідного повідомлення за номерами телефонів/адресами електронної пошти, які були надані IDS Borjomi такими Користувачами або розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті або Мобільному додатку при їх наступному використанні Користувачем. В разі, якщо Користувач не згоден з новою редакцією Правил, він має негайно направити відповідне повідомлення про відмову від користування послугами IDS Borjomi за електронною адресою service@ids-borjomi.com. Не надсилання відповідного повідомлення вважається згодою Користувача з новою редакцією Правил.