Країна

Офіційна інформація

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

«ПрАТ «ІДС» організовує конкурс щодо вибору аудиторської компанії

ПрАТ «ІДС» розпочинає конкурс щодо вибору компанії для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Для участі в конкурсі просимо ознайомитися з «Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІДС» за 2021» рік» у вкладенні та контактувати за контактними даними в терміни, вказані в документі.»

Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів (1)

Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів.pdf.p7s (1)

Особлива інформація щодо виплати дивідендів

Особлива інформація щодо виплати дивідендів.pdf.p7s

Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів

Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів.pdf.p7s

Проміжна інформація емітента цінних паперів ІІІ кв. 2021

Проміжна інформація емітента цінних паперів ІІІ кв. 2021.pdf.p7s

Звіт з управління Звіт керівництва за 2020 рік

Річна інформація емітента за 2020 рік

Річна інформація емітента за 2020 рік.pdf.p7s

Фінансова звітність ПрАТ ІДС за 2020 рік

Особлива інформація про зміну складу Ревізійної комісії

Особлива інформація про зміну складу Ревізійної комісії.pdf.p7s

ДП Нова.Ком Фінансова звітність та звіт аудитора за 2020 рік

ПрАТ «ІДС» організовує конкурс щодо вибору аудиторської компанії

ПрАТ «ІДС» розпочинає конкурс щодо вибору компанії для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Для участі в конкурсі просимо ознайомитися з «Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІДС» за 2020» рік» у вкладенні та контактувати за контактними даними в терміни, вказані в документі.

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІДС» за 2020 рік

 Звіт незалежного аудитора за 2019 рік

 Звіт про управління (Звіт керівництва) за 2019 рік

 Фінансова звітність ПрАТ ІДС за 2019 р

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік p7s

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів p7s

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів 2

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів 2 p7s

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів p7s

 ДП Нова.Ком Фінансова звітність 2019 рік (зі звітом)

 ДП Нова.Ком Звіт аудитора за 2019 рік

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів p7s

ПрАТ «ІДС» організовує конкурс щодо вибору аудиторської компанії

ПрАТ «ІДС» розпочинає конкурс щодо вибору компанії для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Для участі в конкурсі просимо ознайомитися з «Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІДС» за 2019 рік» у вкладенні та контактувати за контактними даними в терміни, вказані в документі.

 Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІДС» за 2019 рік

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів p7s

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів p7s

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів p7s

 Фінансова звітність ПрАТ «ІДС» за 2018 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік p7s

 Звіт про управління (Звіт керівництва) за 2018 рік

 Звіт незалежного аудитора за 2018 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

 Річний фінансовий звіт за 2016 рік

 Річний фінансовий звіт за 2015 рік

 Річний фінансовий звіт за 2014 рік

 Річна звітність за 2013 рік

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “Індустріальні та дистрибуційні системи

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів (1)

Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів.pdf.p7s (1)

Особлива інформація щодо виплати дивідендів

Особлива інформація щодо виплати дивідендів.pdf.p7s

Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів

Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів.pdf.p7s

Проміжна інформація емітента цінних паперів ІІІ кв. 2021

Проміжна інформація емітента цінних паперів ІІІ кв. 2021.pdf.p7s

Звіт з управління Звіт керівництва за 2020 рік

Річна інформація емітента за 2020 рік

Річна інформація емітента за 2020 рік.pdf.p7s

Фінансова звітність ПрАТ ІДС за 2020 рік

Особлива інформація про зміну складу Ревізійної комісії

Особлива інформація про зміну складу Ревізійної комісії.pdf.p7s

ДП Нова.Ком Фінансова звітність та звіт аудитора за 2020 рік

ПрАТ «ІДС» організовує конкурс щодо вибору аудиторської компанії

ПрАТ «ІДС» розпочинає конкурс щодо вибору компанії для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Для участі в конкурсі просимо ознайомитися з «Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІДС» за 2020» рік» у вкладенні та контактувати за контактними даними в терміни, вказані в документі.

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІДС» за 2020 рік

 Звіт незалежного аудитора за 2019 рік

 Звіт про управління (Звіт керівництва) за 2019 рік

 Фінансова звітність ПрАТ ІДС за 2019 р

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік p7s

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів p7s

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів 2

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів 2 p7s

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів p7s

 ДП Нова.Ком Фінансова звітність 2019 рік (зі звітом)

 ДП Нова.Ком Звіт аудитора за 2019 рік

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів p7s

ПрАТ «ІДС» організовує конкурс щодо вибору аудиторської компанії

ПрАТ «ІДС» розпочинає конкурс щодо вибору компанії для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Для участі в конкурсі просимо ознайомитися з «Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІДС» за 2019 рік» у вкладенні та контактувати за контактними даними в терміни, вказані в документі.

 Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ІДС» за 2019 рік

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів

 Особлива інформація щодо попередньої згоди на укладення значних правочинів p7s

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів p7s

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів

 Особлива інформація щодо виплати дивідендів p7s

 Фінансова звітність ПрАТ «ІДС» за 2018 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік p7s

 Звіт про управління (Звіт керівництва) за 2018 рік

 Звіт незалежного аудитора за 2018 рік

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

 Річний фінансовий звіт за 2016 рік

 Річний фінансовий звіт за 2015 рік

 Річний фінансовий звіт за 2014 рік

 Річна звітність за 2013 рік

 Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента ПрАТ “Індустріальні та дистрибуційні системи

 Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік