ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТАМИ ТА МОБІЛЬНИМИ ДОДАТКАМИ IDS UKRAINE

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила містять інформацію про правила, які застосовуються при використанні Веб-сайтів і Мобільних додатків, що поширюються компаніями групи IDS Ukraine, в тому числі, про правила обробки Персональних даних Користувачів. Дані Правила діють комплексно з Політикою конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Правил. Перелік веб-сайтів та Мобільних додатків IDS Ukraine доступний за посиланням: https://www.ids.ua/perelik-sajtiv-ids-ukraine/.

Правила не врегульовують відносин між IDS Ukraine і Користувачами, які стосуються умов та порядку поставки товарів та/або надання Послуг IDS Ukraine(інформація надається на веб-сайтах та у Мобільних додатках IDS Ukraine) та порядку проведення IDS Ukraine акцій та інших маркетингових заходів (інформація надається безпосередньо при розміщенні інформації про захід). 

Правила є обов’язковими до виконання IDS Ukraine та Користувачами. IDS Ukraine залишає за собою право в будь-який час частково або повністю вносити зміни до Правил. Правила, їх нова редакція та відповідні зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Веб-сайтах/в Мобільних додатках IDS Ukraine.

Отримуючи доступ до Веб-сайтів/Мобільних додатків, Користувачі погоджуються виконувати Правила, що є чинними станом на момент отримання такого доступу. Якщо Користувачі відмовляються від виконання будь-якого із положень Правил, IDS Ukraine звертається до Користувачів із проханням надалі не використовувати Веб-сайти/Мобільні додатки. 

Права на Веб-сайти/Мобільні додатки й усі відповідні Матеріали належать IDS Ukraine. 

На Веб-сайтах/у Мобільних додатках відсутня функція, яка дозволяє Користувачам залишати відгуки та коментарі, доступні для перегляду іншим Користувачам. Користувачі можуть використовувати функції зворотнього зв’язку для комунікації із IDS Ukraine. 

Доступ до використання Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також Послуг, які надаються через Веб-сайти/Мобільний додатки, можливий винятково для осіб віком від 16 років.

II. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

IDS Ukraine – усі компанії, які входять до групи IDS Ukraine.

Веб-сайти – веб-сайти, які поширюють компанії IDS Ukraine (https://www.ids.ua/perelik-sajtiv-ids-ukraine/)

Мобільні додатки – мобільні додатки, розробником і правовласником яких є IDS Ukraine (https://www.ids.ua/perelik-sajtiv-ids-ukraine/), доступні до завантаження для систем Android та IOS і використовуються для:

 • замовлення Користувачами продукції IDS Ukraine та управління усіма пов’язаними із цим аспектами; 
 • подальшого надання IDS Ukraine Послуг, зокрема послуг з поставки Користувачам продукції IDS Ukraine та/або встановлення необхідного обладнання;
 • надання інформаційної підтримки Користувачам; 
 • з іншою метою, яка вказана безпосередньо в Мобільних додатках. 

Послуга(и) – будь-яка послуга та всі пов’язані з нею функції, які надаються IDS Ukraine на користь Користувачів безкоштовно або на оплатній основі і пропонуються до замовлення на Веб-сайтах/у Мобільних додатках.

Користувач – будь-яка фізична, яка отримує доступ, переглядає або відвідує Веб-сайти/користується Мобільними додатками із замовленням Послуг чи без.

Використання Веб-сайтів/Мобільних додатків – будь-яке ознайомлення, завантаження чи використання будь-якими іншими способами Матеріалів Веб-сайта/Мобільних додатків, користування Послугами, які пропонуються та надаються IDS Ukraine Користувачам.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей, зібраних за допомогою Веб-сайтів/Мобільних додатків, про фізичну особу – Користувача, які прямо чи опосередковано можуть ідентифікувати такого Користувача.

Правила – ці Правила користування Веб-сайтами та Мобільними додатками IDS Ukraine, які регулюють використання Користувачами Веб-сайтів/Мобільних додатків.

Матеріали – всі статичні та динамічні елементи, які розміщені на Веб-сайтах/у Мобільних додатках, зокрема: вся інформація та тексти, зображення, аудіо- та відеофайли, бази даних, торговельні марки та логотипи, технічні та графічні рішення Веб-сайтів/Мобільних додатків. 

Файли “cookies” – прості текстові файли, які надсилаються із Веб-сайтів на електронні пристрої Користувачів і зберігаються веб-браузерами. Такі файли не ідентифікують Користувачів, але фіксують інформацію про їх дії при використанні Веб-сайтів/Мобільних додатків. Така інформація збирається з метою покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків та налагодження відповідних параметрів: відслідковування вподобань Користувачів, автозаповнення форм, поширення інформації у соціальних мережах, адаптація послуг до встановлених вподобань Користувачів, збирання загальної статистичної інформації про користування Веб-сайтами/Мобільними додатками. 

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-САЙТІВ/МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Користувачі мають право використовувати Веб-сайти/Мобільні додатки винятково з метою:

 • ознайомлення із представленими Матеріалами щодо товарів та Послуг IDS Ukraine;
 • замовлення Послуг IDS Ukraine;
 • управління окремими аспектами надання IDS Ukraine таких Послуг; 
 • звернення до IDS Ukraine із запитами, коментарями, скаргами та пропозиціями, які можуть бути направлені у повідомленнях через форму зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках, а також подальшого отримання відповіді від IDS Ukraine;
 • з іншою метою, що зазначена безпосередньо у Веб-сайтах та Мобільних додатках. 

Будь-яке використання Веб-сайтів/Мобільних додатків із будь-якою іншою метою вважається незаконним.

Користувачі зобов’язані: 

 • при використанні  Веб-сайтів/Мобільних додатків керуватися положеннями Правил та чинними положеннями законодавства, яке застосовується;
 • використовувати Веб-сайти/Мобільні додатки винятково з вищевказаною метою;
 • без дозволу IDS Ukraine жодним чином не використовувати Матеріали, які розміщені на Веб-сайті/у Мобільних додатках з комерційною або некомерційною метою, не здійснювати декомпіляції Веб-сайтів/Мобільних додатків, не вдаватися до дій із реверс-інжинірингу, не здійснювати розбору або спроб втручання у вихідний код Веб-сайтів/Мобільних додатків;
 • не використовувати Веб-сайти/Мобільні додатки з метою направлення будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію IDS Ukraine або третіх осіб, а також небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”);
 • не використовувати програмне забезпечення для втручання або здійснення спроб втручання в роботу Веб-сайтів/Мобільних додатків.

IV. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Користувачі можуть зв’язатися із IDS Ukraine: 

 • направивши повідомлення (запит чи скаргу) через форму зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках;
 • зателефонувавши за номерами телефонів гарячої лінії, які розміщені на Веб-сайтах/у Мобільних додатках. 

Для звернення до IDS Ukraine та отримання зворотнього зв’язку Користувачі повідомляють IDS Ukraine Персональні дані в наступному обсязі: прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса; номер телефону; місто та країна проживання. Детальна інформація щодо збору та обробки Персональних даних, а також умов передачі таких Персональних даних третім особам надана у відповідному розділі Правил.

Користувачі зобов’язуються не направляти через форми зворотнього зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках:

 • будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію IDS Ukraine або третіх осіб;
 • небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”). 

У випадку направлення Користувачами повідомлень вищевказаного характеру, IDS Ukraine має право не надавати відповідь на такі повідомлення, а також позбавити Користувачів, які надіслали такі повідомлення, в подальшому використовувати функцію зворотнього зв’язку. 

Комунікація між Користувачами та IDS Ukraine відбувається з використанням засобів технічного фіксації. Телефонні розмови при зверненні Користувачів на телефонну гарячу лінію, а також повідомлення, обмін якими відбувається між Користувачами та IDS Ukraine, зберігаються IDS Ukraine для контролю якості обслуговування, а також подальшого внесення змін до вже замовлених товарів та Послуг IDS Ukraine. Будь-які повідомлення, інформація та матеріали, направлені Користувачами через форми зворотнього зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках, є власністю Користувачів.

Форми зворотного зв’язку 

На Веб-сайтах/у Мобільних додатках розміщені форми зворотнього зв’язку, через які Користувачі можуть здійснювати комунікацію із IDS Ukraine.

Користувачі мають право на отримання повної та вичерпної інформації у відповідь на повідомлення, які було направлене через форми зворотнього зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках, у розумні строки, але не більше, ніж через 30 днів з моменту направлення повідомлення. 

Гаряча лінія 

На Веб-сайтах/у Мобільних додатках розміщені телефонні номери безкоштовних гарячих ліній, через які Користувачі також можуть здійснювати комунікацію із IDS Ukraine.

Користувачі мають право на отримання повної та вичерпної інформації у відповідь на звернення у розумні строки, але не пізніше, ніж через 30 днів з моменту звернення до IDS Ukraine через гарячу лінію.

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД IDS UKRAINE ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РОЗСИЛКИ

Повідомлення від IDS Ukraine

IDS Ukraine може направляти Користувачам повідомлення: 

 • у відповідь на повідомлення (запити та скарги), направлені через форму зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Ukraine;
 • в процесі замовлення товарів та Послуг IDS Ukraine, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Ukraine.

IDS Ukraine здійснює надсилання повідомлень у вигляді SMS-повідомлень, електронних листів, повідомлень у мессенджерах та повідомлень у Мобільних додатках. 

Користувачі можуть керувати процедурою направлення повідомлень через відповідні налаштування на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Ukraine (в залежності від функціоналу та внутрішніх налаштувань Веб-сайту/Мобільного додатку).

IDS Ukraine також здійснює інформаційні розсилки Користувачам Веб-сайтів/Мобільних додатків, які містять інформацію щодо товарів та Послуг IDS Ukraine, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та Послуг.

Інформаційні розсилки

Інформаційні розсилки здійснюються винятково на основі бази Персональних даних, які Користувачі попередньо надали IDS Ukraine на основі добровільної інформованої згоди: 

 • при оформленні підписки на інформаційні розсилки через Веб-сайти/Мобільні додатки;
 • при замовлення товарів та Послуг IDS Ukraine через Веб-сайти/Мобільні додатки
 • при заповненні інформації у формах зворотнього зв’язку на Веб-сайтах/Мобільних додатках

IDS Ukraine здійснює інформаційну розсилку у вигляді SMS-повідомлень, електронних листів, повідомлень у мессенджерах та повідомлень у Мобільних додатках. 

Зміст інформаційних розсилок формується IDS Ukraine відповідно до уподобань Користувачів  та на основі даних їх профілів.

Користувачі можуть в будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних розсилок IDS Ukraine, скориставшись посиланням на відповідну функцію у кожному надісланому повідомленні. В разі якщо з технічних причин такого посилання в повідомленні немає, то Користувач може відмовитися від інформаційної розсилки шляхом надсилання відповідного запиту на адресу електронної пошти  privacy_ids@morhynska.ua

VI. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Права інтелектуальної власності на Матеріали Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також на Веб-сайти та Мобільні додатки в цілому в повному обсязі належать IDS Ukraine (або право на використання таких Матеріалів було попередньо належним чином надано IDS Ukraine третіми особами).

IDS Ukraine забороняє Користувачам комерційне або некомерційне використання Матеріалів повністю або частково будь-яким способом (в тому числі: відтворення, представлення, адаптацію, модифікацію, оприлюднення, передачу, спотворення, інтеграцію в інший веб-сайт тощо). У разі необхідності використання Матеріалів Користувачі можуть звернутися до IDS Ukraine із відповідним запитом, надіславши його через форми зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках. 

У разі, якщо Користувачами буде помічено будь-яке порушення прав інтелектуальної власності IDS Ukraine на Матеріали будь-якими третіми особами, Користувачі зобов’язані повідомити про це IDS Ukraine, направивши відповідне повідомлення через форми зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках.

У разі порушення прав інтелектуальної власності на Матеріали Веб-сайтів/Мобільних додатків Користувачами або будь-якими третіми особами IDS Ukraine має право вжити всіх доступних заходів із захисту порушених прав, в тому числі звернутися за захистом прав в судовому порядку.

VII. ОПЛАТА ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ IDS UKRAINE, ЗАМОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТИ/МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ IDS UKRAINE

Оплату товарів та Послуг IDS Ukraine, замовлення та управління замовленнями яких  здійснюється через Веб-сайти/Мобільні додатки IDS Ukraine, Користувачі можуть здійснити із використанням банківських платіжних карток.

Проведення платежів за банківськими платіжними картками здійснюється IDS Ukraine в суворій відповідності до вимог платіжних систем Visa International та MasterCard Worldwide. Платіжний сервер відповідає вимогам стандарту PCI DSS. Конфіденційність інформації забезпечується банком-еквайром. 

У випадку, якщо система безпеки (Anti-Fraud) занесла транзакцію по банківській платіжній картці в групу ризикових операцій, спеціалізований провайдер платіжних послуг зв’язується з Користувачами для проведення додаткової перевірки та успішного завершення операції з оплати товарів та Послуг IDS Ukraine.

З метою здійснення оплати за товари та Послуги IDS Ukraine здійснює збір та обробку відповідних Персональних даних Користувачів, а саме: 

 • прізвище, ім’я, по батькові; 
 • електронна адреса; 
 • номер мобільного телефону; 
 • місто та країна проживання.

Персональні дані щодо банківських платіжних карток (ім’я власника, номер, термін дії та CVV код) збираються та оброблюються спеціалізованими провайдерами платіжних послуг на користь IDS Ukraine. Детальна інформація щодо збору та обробки Персональних даних, а також умов передачі таких Персональних даних третім особам надана у відповідному розділі Правил.

Дані (в тому числі і Персональні дані) Користувачів, які провайдери платіжних послуг збирають та обробляють на користь IDS Ukraine з метою проведення платежів, не можуть бути використані на шкоду власнику банківських платіжних карток. Процедура верифікації використовується для захисту власника картки від шахрайських операцій. Користувачі самостійно приймають рішення щодо того, чи вислати запитувані дані на підтвердження використання банківської платіжної картки для оплати товарів та Послуг IDS Ukraine або відмовитися від відповідної транзакції.

З приводу будь-яких питань, які виникають щодо оплати товарів та послуг IDS Ukraine, замовлення та управління замовленнями яких здійснюється через Веб-сайти/Мобільні додатки IDS Ukraine, Користувачі можуть звертатися до служби підтримки IDS Ukraine за електронною адресою  service@morshynska.uaЗ приводу питань, які стосуються збору та обробки  Персональних даних Користувачі можуть звертатися до представника IDS Ukraine з питань захисту даних за електронною адресою privacy_ids@morshynska.ua.

VIII. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

З метою забезпечення належного доступу та використання Користувачами Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також отримання Користувачами товарів та Послуг, IDS Ukraine здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів. 

Компанії групи IDS Ukraine виступають в якості володільців та розпорядників Персональних даних Користувачів в залежності від того, за яких обставин було зібрано такі дані. Для отримання інформації щодо того, яка саме компанія із групи IDS Ukraine виступає в якості володільця та розпорядника Персональних даних, Користувачі можуть направити запит представнику IDS Ukraine з питань захисту даних на електронну адресу privacy_ids@morshynska.ua(відповідь надається винятково відносно особи, яка направила такий запит). 

IDS Ukraine не збирає і не здійснює обробку Персональних даних, наданих особами віком до 16 років.

IDS Ukraine не продає та не передає у платне користування Персональні дані третім особам

IDS Ukraine не збирає і не здійснює обробку таких категорій Персональних даних як дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних Користувачів («чутливі персональні дані»).

IDS Ukraine зобов’язується забезпечити вжиття усіх доступних заходів захисту Персональних даних Користувачів із врахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних (в тому числі положень GDPR, CCPA, у випадках, в яких це підлягає застосуванню) та особливості сфери діяльності IDS Ukraine. 

Контакти 

З приводу будь-яких питань, які стосуються Персональних даних, Користувачі можуть направити запит чи скаргу представнику IDS Ukraine з питань захисту даних на електронну адресу privacy_ids@morshynska.ua.

Категорії Персональних даних, мета та правові підстави їх збору та обробки 

В залежності від того, яким чином Користувачі використовують Веб-сайти/Мобільні додатки, а також від того, використання яких Послуг запитується, обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних IDS Ukraine можуть змінюватися. 

IDS Ukraine здійснює збір та обробку наступних категорій Персональних даних Користувачів: 

 • прізвища, імена, по батькові Користувачів; електронні адреси Користувачів; номера мобільних телефонів Користувачів; місто та країна проживання Користувачів; 
 • звук голосу Користувачів;
 • дані входу Користувачів на Веб-сайти/у Мобільні додатки IDS Ukraine (логіни, паролі);
 • файли “cookies”, технічні дані для Веб-сайтів/Мобільних додатків;
 • інші Персональні дані, які можуть добровільно та за власною ініціативою надаватися Користувачами та які не можуть бути видалені IDS Ukraine без знищення іншої інформації та/або персональних даних, що мають зберігатися Компанією відповідно до вимог законодавства та задля захисту своїх прав та законних інтересів

По відношенню до персональних даних щодо банківських платіжних карток (ім’я власника, номер, термін дії та CVV код) IDS Ukraine виступає винятково як володілець персональних даних, визначаючи мету та способи обробки персональних даних. З метою обробки таких категорій персональних даних IDS Ukraine залучає спеціалізованих провайдерів платіжних послуг, які виступають у ролі володільців та розпорядників персональних даних, які мають винятковий доступ до обробки таких персональних даних.

IDS Ukraine також збирає анонімізовані дані, які не є персональними даними (IDS Ukraine не може самостійно здійснити ідентифікацію Користувачів). Збір та обробка анонімізованих даних відбувається у консолідованому вигляді і використовується для проведення маркетингових досліджень та аналітики. 

IDS Ukraine здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайтів/Мобільних додатків на таких правових підставах:

 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • виконання договірних зобов’язань IDS Ukraine;
 • виконання вимог законодавства, які поширюються на IDS Ukraine;
 • законний інтерес IDS Ukraine.

IDS Ukraine здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайтів/Мобільних додатків відповідно до такої мети:

 • створення облікового запису на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Ukraine;
 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Ukraine;
 • замовлення товарів та Послуг IDS Ukraine, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Ukraine;
 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Ukraine;
 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Ukraine;
 • забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності IDS Ukraine;
 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та Послуг IDS Ukraine;
 • використання форм зворотного зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Ukraine;
 • забезпечення обміну інформацією із Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Ukraine за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;
 • проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарів та Послуг IDS Ukraine;
 • покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Ukraine;
 • надання інформації щодо товарів та Послуг IDS Ukraine (інформаційні розсилки, інформація про акції та інші заходи маркетингового характеру);
 • захист від можливих претензій Користувачів протягом терміну позовної давності, встановленому законодавством для такого виду претензій 

Веб-сайти та мобільні додатки з елементами замовлення товарів/послуг IDS Ukraine

Категорії персональних даних

Мета

Правові підстави

прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса; номер мобільного телефону; місто та країна проживання

 • створення облікового запису на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Ukraine;

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Ukraine;

 • замовлення товарів та/або Послуг IDS Ukraine, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Ukraine;

 • надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Ukraine;

 • забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності IDS Ukraine;

 • використання форми зворотного зв’язку;

згода на збір та обробку персональних даних, виконання договірних зобов’язань, зобов’язання за законом

дані входу

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Ukraine;

згода на збір та обробку персональних даних, виконання договірних зобов’язань

файли “cookies”, технічні дані

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари/Послуги IDS Ukraine;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Ukraine;

 • покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків;

згода на збір та обробку персональних даних

Веб-сайти та мобільні додатки інформаційного та рекламного характеру

прізвище, ім’я, по-батькові; електронна адреса; номер мобільного телефону; місто та країна проживання

 • використання форми зворотного зв’язку;

 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та Послуг IDS Ukraine;

 • використання форми зворотного зв’язку;

 • надання інформації про товари та Послуги IDS Ukraine (маркетингові розсилки, інформація про акції та інші маркетингові заходи).

згода на збір та обробку персональних даних

файли “cookies”, технічні дані

 • забезпечення обміну інформацією із Веб-сайтів/Мобільних додатків за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Ukraine;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Ukraine; покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків;

згода на збір та обробку персональних даних

IDS Ukraine здійснює також обробку такої категорії Персональних даних як звук голосу Користувачів під час комунікації представників IDS Ukraine з такими Користувачами засобами телефонного зв’язку. Метою такої обробки є зберігання розмови з Користувачем задля подальшого фіксування досягнутих домовленостей під час телефонної розмови, а також для покращення рівня сервісу IDS Ukraine та захисту інтересів IDS Ukraine під час можливих претензій Користувачів з приводу якості та предмету наданих послуг як мінімум протягом строку позовної давності, під час якого Користувач може звернутися з такою претензією відповідно до чинного законодавства України. 

Надання Користувачами Персональних даних необхідне для повноцінного користування Веб-сайтами/Мобільними додатками, а також для отримання товарів та Послуг IDS Ukraine. Користувач несе відповідальність за актуальність наданих ним Персональних даних та має надсилати IDS Ukraine відповідне повідомлення про зміну своїх Персональних даних. В разі якщо Користувач не надіслав повідомлення про зміну своїх Персональних даних, внаслідок чого  не отримав будь-яке повідомлення/послугу тощо, оскільки вони були направлені відповідно до Персональних даних, що були надані Користувачем раніше, Компанія не несе будь-якої відповідальності за такі дії, а повідомлення/послуга вважається такою, що була надана належним чином. 

На Веб-сайтах/ у Мобільних додатках доступна функція здійснення входу через соціальні мережі, управління якими здійснюється третіми особами (в залежності від функціоналу та внутрішніх налаштувань Веб-сайту/Мобільного додатку). Здійснюючи такий вхід, Користувачі тим самим погоджуються на надання IDS Ukraine спільного доступу до Персональних даних в обсязі, який обумовлений налаштуваннями щодо доступу до Персональних даних у відповідній соціальній мережі.

IDS Ukraine здійснює обробку кожної із категорій Персональних даних, протягом періоду, необхідного для виконання кожної із вищевказаної мети, після чого такі Персональні дані підлягають видаленню. У будь-якому випадку IDS Ukraine має право зберігати Персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання зобов’язань перед Користувачами щодо надання товарів та Послуг IDS Ukraine, а також для здійснення прав та виконання зобов’язань, передбачених чинним законодавством. 

Права Користувачів щодо Персональних даних 

 • право на доступ до Персональних даних;
 • право на внесення змін до Персональних даних;
 • право на отримання інформації щодо способів обробки Персональних даних;
 • право на інформування про порушення цілісності Персональних даних;
 • право вимагати передачу своїх Персональних даних третім особам в запитуваному Користувачами обсязі;
 • право на відкликання згоди на збір та обробку Персональних даних, в тому числі право на часткове відкликання згоди на збір та обробку Персональних даних з однієї з перелічених Компанією метою збору;
 • право вимагати призупинення обробки Персональних даних;
 • право вимагати видалення Персональних даних.

Користувачі можуть направити запит або скаргу щодо Персональних даних представнику IDS Ukraine з питань захисту даних: на електронну адресу 

privacy_ids@morshynska.ua. Користувачі також мають право звернутися до компетентних органів державної влади у сфері захисту персональних даних.

Передача Персональних даних третім особам

IDS Ukraine здійснює передачу Персональних даних третім особам (в тому числі, і транскордонну передачу Персональних даних) винятково в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання мети збору та обробки Персональних даних, відносно яких такий збір та обробка були попередньо здійснені безпосередньо IDS Ukraine. 

IDS Ukraine здійснює таку передачу Персональних даних винятково у випадку необхідності, в мінімально потрібному для цього обсязі, на мінімальний потрібний для цього строк. 

Для належного надання Послуг IDS Ukraine, доступу до відповідних  Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також покращення надання таких Послуг та доступу IDS Ukraine може здійснювати передачу Персональних даних:

 • афілійованим компаніям IDS Ukraine; 
 • компаніям-партнерам IDS Ukraine;
 • компаніям-контрагентам IDS Ukraine;
 • третім особам, зокрема державним органам (у випадку виконання вимог законодавства);
 • третім особам у випадку проведення юридичних процедур з реорганізації IDS Ukraine.

Здійснюючи передачу Персональних даних Користувачів  на користь третіх осіб IDS Ukraine вживає всіх доступних заходів правового, організаційного та технічного характеру для гарантування належного рівня захисту Персональних даних. 

IX. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ “COOKIES”

При використанні Веб-сайтів/Мобільних додатків відбувається використання файлів “cookies”, які встановлюються на електронні пристрої Користувачів. 

IDS Ukraine використовує наступні категорії файлів “cookies”: 

 • для надання Користувачам стабільного доступу до функціоналу Веб-сайтів/Мобільних додатків;
 • для покращення й полегшення використання Користувачами Веб-сайтів/Мобільних додатків;
 • для коректного відображення рекламних повідомлень IDS Ukraine в рамках Веб-сайтів/Мобільних додатків, веб-сайтів третіх осіб, соціальних мереж;
 • для надання доступу Користувачам до обміну інформацією з Веб-сайтів/Мобільних додатків через соціальні мережі;
 • для дослідження показників, пов’язаних із аудиторією Веб-сайтів/Мобільних додатків (аналіз трафіку, тенденцій користування).

IDS Ukraine запитує згоду Користувачів на використання файлів “cookies” перед початком користування Веб-сайтом/Мобільними додатками, надсилаючи відповідне електронне повідомлення (у форматі банеру). В разі якщо Користувач не згоден з використанням файлів «cookies» та не бажає заблокувати їх використання в браузері, він має негайно припинити користуватися Веб-сайтом/Мобільним додатком та залишити його. В разі якщо Користувач проігнорує електронне повідомлення (у форматі банеру), не надасть згоду та продовжить користуватися Веб-сайтом/Мобільним додатком, такі дії свідчитимуть про його згоду з використанням файлів “cookies”.

 • дозволяти автоматичне збереження та використання файлів “cookies”;
 • бути попередженими про використання файлів “cookies”;
 • обмежувати використання файлів “cookies”;
 • блокувати використання файлів “cookies” (можливі обмеження у використанні Веб-сайту у вигляді неможливості встановлення користувачами індивідуальних налаштувань).

Використання Веб-сайтів/Мобільних додатків передбачає використання функціональних можливостей інших ресурсів, в тому числі: 

 • соціальних мереж (на Веб-сайтах/у Мобільних додатках доступна опція поширення користувачем контенту безпосередньо із Веб-сайту) (в залежності від функціоналу та внутрішніх налаштувань Веб-сайту/Мобільного додатку). Порядок використання файлів “cookies” регулюється відповідними політиками таких компаній;
 • Google Analytics для збирання загальної статистичної інформації про користування Веб-сайтом/Мобільними додатками (така інформація використовується IDS Ukraine винятково для покращення контенту та послуг із використання Веб-сайту/Мобільних додатків). Порядок функціонування Google Analytics регулюється відповідною політикою компанії Google;
 • Google AdWords для персоналізації реклами на ресурсах рекламного партнера Google (Google Search, YouTube, Gmail, GDN та інші) (інформація використовується IDS Ukraine винятково для покращення рекламного контенту та послуг із використання Веб-сайту/Мобільних додатків спільно з рекламним партнером Google). Порядок функціонування Google AdWords регулюється відповідною політикою компанії Google;
 • інших ресурсів, безпечність використання яких перевірена IDS Ukraine.

IDS Ukraine звертає увагу, що блокування використання файлів “cookies” може призвести до некоректного функціонування Веб-сайтів/Мобільних додатків. Користувачі мають право блокувати використання файлів “cookies” повністю або частково (певні типи файлів “cookies”) шляхом внесення змін до налаштувань веб-браузерів пристроїв, які вони використовують для доступу до Веб-сайтів/Мобільних додатків.

Більше інформації стосовно використання файлів “cookies” міститься на веб-сайті https://www.allaboutcookies.org/

IDS Ukraine може співпрацювати з рекламними ресурсами третіх осіб, які збирають: IP-адреси; унікальні ідентифікатори пристроїв (UDID); інформацію щодо типу браузера; інформацію щодо операційної системи; щодо часового поясу; країни.  Ці рекламні ресурси можуть використовувати зазначену інформацію, щоб надавати Користувачам рекламу, яка налаштована відповідно до їхніх уподобань, у тому числі для компаній, які не пов’язані з IDS Ukraine. 

Користувачі також можуть бачити рекламу Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Ukraine на сторонніх веб-сайтах, зокрема, в соціальних мережах. Ці оголошення адаптовані для Користувачів відповідно до їхніх уподобань за допомогою файлів «cookies». Крім того, Користувачі можуть бачити рекламу IDS Ukraine в соціальних мережах через те, що IDS Ukraine залучило такий ресурс до показу оголошень Користувачам, які відповідають демографічному профілю Користувачів IDS Ukraine. У деяких випадках це може передбачати передачу адреси електронної пошти, номеру телефону Користувачів соціальній мережі. Якщо Користувач більше не хоче бачити спеціальну, адаптовану під нього, рекламу, він можете змінити налаштування «cookies» та конфіденційності у своєму браузері та на веб-сайтах третіх осіб.

Користувачі можуть бачити рекламу IDS Ukraine на веб-сайтах IDS Ukraine та сторонніх додатках та веб-сайтах, а також на різних пристроях, які Користувачі використовують. IDS Ukraine може використовувати цей процес, щоб покращувати ефективність маркетингових зусиль для Користувача.

X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Недотримання Користувачами будь-якого положення Правил є порушенням і тягне за собою відповідальність, встановлену Правилами і правом, яке застосовується до регулювання Правил. 

Веб-сайти/Мобільні додатки містять гіперпосилання на веб-ресурси третіх осіб. IDS Ukraine не несе відповідальності за контент, розміщений на таких веб-ресурсах, а також за збір та обробку Персональних даних Користувачів, яка може здійснюватися внаслідок користування такими ресурсами. 

IDS Ukraine докладає максимальних зусиль з метою надання безпечного, безперебійного та коректного доступу Користувачів до Веб-сайтів/Мобільних додатків. При цьому IDS Ukraine не несе відповідальності за перебої в роботі Веб-сайтів/Мобільних додатків, несумісність таких Веб-сайтів/Мобільних додатків із усіма типами пристроїв Користувачів, а також неможливість отримання Користувачами доступу до Веб-сайтів/Мобільних додатків внаслідок неможливості підключення до мережі Інтернет. IDS Ukraine залишає за собою право повністю або частково обмежувати доступ Користувачів до Веб-сайтів/Мобільних додатків. 

IDS Ukraine не несе відповідальність перед Користувачами за будь-які збитки, які виникають в результаті використання Веб-сайтів/Мобільних додатків. IDS Ukraine також не несе відповідальності перед третіми особами за будь-які дії Користувачів, вчинені з використанням Веб-сайтів/Мобільних додатків.

XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила вступають в силу з моменту публікації на Веб-сайтах/у Мобільних додатках.

Врегулювання будь-яких питань, що виникають між IDS Ukraine та Користувачами щодо використання Веб-сайтів/Мобільних додатків відбувається шляхом переговорів між сторонами і звернення Користувачів до IDS Ukraine із відповідним запитом, а також  відповідно до чинного законодавства, яке підлягає застосуванню. 

З приводу будь-яких питань, які виникають щодо використання Веб-сайтів/Мобільних додатків Користувачі можуть звертатися до служби підтримки IDS Ukraine за електронною адресою service@morshynska.ua. З приводу питань, які стосуються збору та обробки  Персональних даних Користувачі можуть звертатися до представника IDS Ukraine з питань захисту даних за електронною адресою privacy_ids@morshynska.ua.

IDS Ukraine залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати Правила шляхом розміщення нової редакції Правил на Веб-сайтах та в Мобільних додатках. Користувачі повідомляються про розміщення нової редакції Правил шляхом надсилання відповідного повідомлення за номерами телефонів/адресами електронної пошти, які були надані IDS Ukraine такими Користувачами або розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті або Мобільному додатку при їх наступному використанні Користувачем. В разі, якщо Користувач не згоден з новою редакцією Правил, він має негайно направити відповідне повідомлення про відмову від користування послугами IDS Ukraine за електронною адресою service@morshynska.ua. Не надсилання відповідного повідомлення вважається згодою Користувача з новою редакцією Правил.